"עיריית רחובות" בחרה במערכת IDEA Arc של חברת אידאה, למחשוב ארכיון העיר

הפרויקט כלל החלפת מערכת קיימת של חברת קיסופט בע"מ, הסבת נתונים וחשיפת המידע של הארכיון ברשת האינטרנט לטובת שימוש הציבור הרחב