"המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון" בחר במערכת IDEA Arc

הפרויקט כולל החלפת מערכת קיימת, הסבת נתונים משלוש מערכות שונות וחשיפת המידע של הארכיון ברשת האינטרנט לטובת שימוש הציבור הרחב.