IDEA Muse למוזיאונים

ניהול מרכזי של אוספים מוזיאליים מגוונים. המערכת מאפשרת קישור בין מחלקות המוזיאון תוך הקפדה על הרשאות, מספקת פונקציונאליות מתקדמת בשילוב גמישות מרבית לתיעוד החפצים וכוללת מגוון תהליכי עבודה הנחוצים במוזיאון

IDEA Lib לספריות

פתרון מקצועי לניהול הספרייה, תוך תמיכה מלאה בסטנדרטים בינלאומיים. המערכת כוללת כלים מתקדמים לניהול תהליכי העבודה בספרייה כגון רכש, תזאורוס, יבוא ויצוא נתונים למאגרים חיצונים ומתן שירותים מקוונים למשתמשים 24/7

IDEA Arc לארכיונים

מערכת ניהול מידע מותאמת לארכיונים, מהווה פתרון מדף מלא לכל צורכי ניהול וחשיפת המידע של הארגון, החל מרמת קליטת החומר וקטלוגו במערכת, חיפוש ואיתור המידע ועד להצגתו באופנים שונים, בהתאם לסטנדרטים הנדרשים מעבודת הארכיון.

IDEA ALM למוסדות מורשת

פתרון מתקדם לניהול, שימור וחשיפה של אוספי מורשת, היסטוריה, אמנות ותרבות, במגוון שפות, תוך שמירה על הטרמינולוגיה, הסטנדרטים ותהליכי העבודה הנדרשים בתחומים הללו. כולל ממשק אטרקטיבי לחשיפת המידע לציבור הרחב

לקוחות מובילים

חדשות אחרונות