הארכיון והמוזיאון לתאטרון ע"ש ישראל גור בחר במערכת IDEA Arc

פרויקט מחשוב הארכיון כולל אפיון וסידור האוספים המכילים כחצי מיליון פריטים פיזיים, בניית עץ היררכי בהתאם לרמות הלוגיות של האוספים, מעבר לקטלוג בהתאם לתקן ה (ISAD.G) וחשיפת החומרים באינטרנט.