אוניברסיטת תל אביב בחרה במערכת מחשוב הארכיונים של אידאה לארכיון האוניברסיטה

אוניברסיטת תל אביב - תוכנה לניהול ארכיון

לאחר תהליך ארוך ומקצועי, שכלל בחינה של מספר תוכנות בחרה אוניברסיטת תל אביב בחברת אידאה מערכות מידע למחשוב ארכיון האוניברסיטה/

המערכת הישנה של חברת תו"פ תוחלף בגרסה המתקדמת 8.3 של אידאה הכוללת את מנוע החיפוש החדיש והמהיר – Elastic search. הפרויקט יכלול הסבת נתונים מהמערכת הקודמת שכללה את הארכיון המנהלי שבו נוהלו כל רשומות האוניברסיטה, ומהארכיון ההיסטורי הכולל רשומות היסטוריות, ארכיונים אישיים, תצלומים, ראיונות אישיים, אוסף ידיעונים, וחומרים של אגודת הסטודנטים.

הובלת הפרוייקט תבוצע ע"י מנהל פרוייקטים מטעם אידאה, בהתאם למתודולוגיית ניהול הפרוייקטים של החברה, הכוללת בין היתר, את אפיון הדרישות העכשוויות של האוניברסיטה, הסבת הנתונים, הטמעת הפתרון והדרכת אנשי הארכיון.