מערכת אידאה לספריות, idea lib ניהול ספרייה, תוכנת ספרייה