מוזיאון וִילְפְרִיד ישראל בחר במערכת מחשוב המוזיאונים של אידאה

Museum collection management software

מוזיאון וִילְפְרִיד ישראל לאמנות ולידיעת המזרח בחר במערכת מחשוב המוזיאונים של אידאה למחשוב המוזיאון.

מוזיאון וִילְפְרִיד ישראל לאמנות ולידיעת המזרח נוסד בשנת 1951 וממוקם בקיבוץ הזורע. המוזיאון התבסס תחילה על אוספיו של אספן האמנות וילפריד ישראל, אותם הוריש לקיבוץ. המוזיאון מציג שתי תצוגות קבועות: תערוכת אמנות המזרח הרחוק העתיק, תערוכת אמנות המזרח הקרוב העתיק. כמו כן המוזיאון מציג תערוכות מתחלפות של אמנות עכשווית ובנוסף אוסף ארכיאולוגיה מקומית.

הפרויקט יכלול הסבת נתונים מהמערכת הקודמת, אפיון הדרישות העכשוויות של הלקוח, וליווי המוזיאון במהלך הטמעת הפתרון.