המרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין-גורן בחר ב IDEA Arc למחשוב הארכיון

Archives

המרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין-גורן בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב בחר במערכת  IDEA Arc של אידאה למחשוב הארכיון.

לאחר תהליך ארוl ומשמעותי, שכלל בחינה של מספר תוכנות, בחר המרכז בחברת אידאה מערכות מידע למחשוב המכון.

ארכיון המרכז לחקר התפוצות מרכז חומר ארכיוני לכל סוגיו, הקשור לעברו של העם היהודי בכל ארצות תפוצתו. החומר השמור בארכיון כולל בעיקר מסמכים (מקוריים והעתקים), תכתובות, רשימות, דברי דפוס קטנים, כרזות וצילומים. בארכיון נמצאים כ-40,000 תיקים המכילים כ-250,000 מסמכים על היסטוריה יהודית שנאספו מאנשים פרטיים ומקהילות בכל רחבי העולם.