המוזיאון לאומנות האיסלם בחר במערכת מחשוב המוזיאונים של אידאה

מחושב מוזיאון האיסלם

המוזיאון לאומנות האיסלם בחר במערכת מחשוב המוזיאונים של אידאה למחשוב המוזיאון

המוזיאון לאמנות האסלאם הוא נכס תרבות יחיד מסוגו בישראל וחלק בלתי נפרד מאופייה של ירושלים ותולדותיה.
למן ייסודו המוזיאון ראה כתפקידו העלאת המודעות הציבורית לתרבות ואמנות האסלאם ולעודד ולפתח מחקר של הנושא. בנוסף המוזיאון מהווה גשר רב תרבותי המחבר בין הזרמים השונים בחברה הישראלית: ערבים ויהודים, על מנת לאפשר חיים משותפים המבוססים על סובלנות, כבוד הדדי ושוויון.

המוזיאון מהווה בית לשני אוספים אנציקלופדיים חשובים ונדירים:
אוסף אמנות האסלאם ואוסף השעונים הנדיר של סר דיוויד סלומונס.

הפרויקט יכלול הסבת נתונים מהמערכת הקודמת, אפיון הדרישות העכשוויות של הלקוח, וליווי המוזיאון במהלך הטמעת הפתרון.