ארכיון אדריכלות ישראל (א.א.י) בחר במערכת IDEA Arc של חברת אידאה, למחשוב האוספים וחשיפת המידע ברשת

פרויקט מחשוב הארכיון באמצעות מערכת IDEA Arc צפוי לכלול אפיון וסידור של כל אוספי הארכיון, בניית עץ היררכי בהתאם לרמות הלוגיות השונות של האוספים וחשיפת החומרים באינטרנט.