אוניברסיטת ת"א בחרה במערכת מחשוב הארכיונים של אידאה לארכיון הסנאט

לאחר תהליך ארוך ומקצועי, שכלל בחינה של מספר תוכנות בחרה אוניברסיטת תל אביב בחברת אידאה מערכות מידע למחשוב ארכיון הסנאט.

המערכת הישנה של חברת תו"פ תוחלף בגרסה המתקדמת 8.3 של אידאה הכוללת את מנוע החיפוש החדיש והמהיר – Elastic search הפרויקט יכלול הסבת נתונים מהמערכת הקודמת שכללה את כל מסמכי ההחלטות של הגופים האקדמיים של האוניברסיטה.

הובלת הפרויקט תבוצע ע"י מנהל פרויקטים מטעם אידאה, בהתאם למתודולוגיית ניהול הפרויקטים של החברה, הכוללת בין היתר, את אפיון הדרישות העכשוויות של האוניברסיטה, הסבת הנתונים, הטמעת הפתרון והדרכת אנשי הארכיון.