ITTI הינה בין החברות המובילות בישראל בתחום המיקרוגרפיה והדיגיטציה. שיתוף הפעולה עם אידאה מתבטא בפרויקטי דיגיטציה, קיטלוג ותיעוד. בסיום שלב הדיגיטציה נקלטים הנתונים (הקבצים הדיגיטאליים והמטה דטה) במערכת אידאה בצורה אוטומטית, באמצעות ממשק יבוא ויצוא הנתונים, וכך מקבל הלקוח מענה שלם לצרכיו.