Cdtech מספקת פתרונות אינטרנט טכנולוגיים ויצירתיים בתחום בניית האתרים וה Web IT שיתוף הפעולה עם אידאה מתקיים בפרויקטים של WEB ו   API בהם Cdtech אחראית על פיתוח ועיצוב אתר האינטרנט הייעודי ללקוח, המתממשק ל API של אידאה, ואידאה מספקת את התשתית לקטלוג ואחזור המידע.