מפגש פורום ספריות אקדמיות 2019

פתחנו את שנת 2019 במפגש הראשון בסדרת מפגשי הדרכה והדגמה של גרסה 8.3 החדשה של אידאה המתעתדת לצאת במהלך השנה. המפגש התקיים במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט במסגרת התכנסות פורום הספריות האקדמיות של אידאה. תודתנו לצוות ספריית המרכז האקדמי על האירוח ועל הובלת הפורום!