מנקודת מבטו של המשתמש ישנם שלושה פרמטרים למדידת אינטראקטיביות של אתר